CredoWeb 2.0

Проектът: Социална мрежа за лекари.

Проблемът: Да се създаде софтуер с цялата стандартна функционалност на социална мрежа, плюс допълнителни инструменти за комуникация и организация на работното време, предназначен за медицински лица.

Решението: Създадохме системата от нулата, като изградихме структурата на проекта и базата данни така, че да са изцяло съобразени със специфичните нужди на проекта. Опитахме се едновременно да използваме нови технологии, но също и да поддържаме по-стари браузъри (включително IE 8). С помощта на node.js постигнахме комуникация с потребителите в реално време, без да претоварваме сървърите. Гъвкавата и оптимизирана структура на проекта ни позволи лесно да развиваме и обогатяваме функционалностите и интерфейсите.

Резултатът: В системата CredoWeb има повече от 8 отделни типа профили и техният брой постоянно се увеличава. Потребителите от всеки тип профил имат достъп до различни части от системата. Така например някои типове потребители могат да публикуват статии, галерии, видео материали, анкети. В зависимост от специалността си (за лекарите), заявените интереси и типа профил, потребителите получават персонализиран дашборд с филтрирана информация. Потребителите могат да следват профили, както и да харесват, следят и коментират публикации. Освен тези типични елементи на социална мрежа, CredoWeb2.0. предлага набор от инструменти, съобразени със специфичните нужди на неговите потребители:

  • функционален календар, който помага на лекарите и болниците да организират работния си график
  • система за обмен на съобщения в реално време с предварителен преглед на споделени връзки и изпращане на файлове
  • форум специално изработен за нуждите на CredoWeb2.0.

Платформата работи на няколко виртуални машини (всяка със специфични функции) в облачната услуга на Amazon (Cloud Solution).

Връзка: www.credoweb.bg