E-pricing

Проектът: Онлайн генератор на оферти

Проблемът: Заради сложната тарифна система на DB Schenker, създаването на оферти отнемаше много от времето на служителите на компанията.

Решението: Да автоматизираме процесът на генериране на оферти с помощта на уеб базирано приложение.

Резултатът: Онлайн генератор на оферти, насочен към клиентите на Schenker DB България. В него потребителите могат да въведат данни за своята пратка и системата автоматично да изчисли цената за транспортирането ѝ.

Връзка: epricing.schenker.bg