Софтуер за насрочване на срещи

Проектът: Уеб базиран софтуер за насрочване на срещи между участниците в Sofia Meetings (професионалния панел на София Филм Фест).

Проблемът: Да се намали времето и улесни процесът на намиране на свободен час за среща, съобразен с личните графици и предпочитания на отделни участници във фестивала. Да се избегне употребата на хартиени таблици и произтичащите от това грешки.

Решението: Изградихме система, напълно подчинена на специфичната логика на клиента, която намира пресечната точка между проект, експерти и час за среща.

Резултатът: Изключително лесен за употреба софтуер, подходящ и за мобилни устройства. Работата, която доскоро отнемаше на 7 човека близо денонощие, сега се извършва от двама за само няколко часа.

Връзка: Достъп само за служители