Επιχειρηματική Ανάλυση

Σε κάθε κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού, υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία και ένα από αυτά είναι η επιχειρησιακή ανάλυση, μέσω της οποίας, προκύπτουν οι σαφείς προδιαγραφές της επιχείρησης. Θέτοντας του στόχους και τους ορισμούς ενός συγκεκριμένου έργου, μπορούμε να εκτιμήσουμε ποιες επενδύσεις είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού. Η Web Fashion μπορεί να προσδιορίσει τις ανάγκες τις επιχείρησης σας και να τις ικανοποιήσει, μέσω μιας αξιόλογης λύσης.

Προσδιορισμός Απαιτήσεων και Προδιαγραφών (SRS)

O προσδιορισμός των απαιτήσεων ενός συστήματος είναι μια επίσημη καταγραφή των αιτήσεων του συστήματος. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων σεναρίων χρήσης του συστήματος, απεικονίσεις, αλγορίθμους, κανόνες κτλ. Συντελεί στον προσδιορισμό πιθανών ρίσκων και στη σημαντική μείωση του κόστους ανάπτυξης.

Μακέτες Περιβάλλοντος Χρήστη και Προσχέδια Οθόνης

Κατά την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών για smartphones , είναι πάντα χρήσιμο και σοφό να χρησιμοποιείται πρωτοτυποποίηση περιβάλλοντος χρήστη. Στη Web Fashion, χρησιμοποιούμε Μακέτες Περιβάλλοντος Χρήστη και Προσχέδια Οθόνης τα οποία είναι χρήσιμα για την επικοινωνία και τον διαμοιρασμό ιδεών μεταξύ των πελατών καθώς επίσης και στη λήψη ανατροφοδότησης προκειμένου να διορθωθούν η να αναδιατυπωθούν, εάν κρίνεται απαραίτητο. Συνήθως παρέχουμε στους πελάτες μας διαδραστικά προσχέδια οθόνης, ώστε να μπορούν να δοκιμάζουν και να ελέγχουν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης.